+36 30 347 5079 info@hegyinapkozi.hu

Napirend

8:00 - 9:00

 

Gyülekezés, játék, egyéb szabadon választott tevékenység (rajzolás, gyurmázás, stb.).

Kötetlen fejlesztő foglalkozások, játékos mozgásfejlesztés.
Előkészületek az étkezéshez.

9:00 - 11:40

 

Étkezés.
Játék, egyéb szabadon választott tevékenység.
Kötetlen foglalkozás.
Szabad levegőn való tartózkodás (saját játszótér, sportpálya).

11:40 - 15:40

 

Előkészületek az étkezéshez, ebéd.
Előkészületek a pihenéshez, pihenés.
A nem pihenő gyermekeknek csendes tevékenységek, játék.
Folyamatos ébresztés.
Folyamatos étkezés.

15:40 - 16:00

 

Szabadon választott tevékenység, szabad levegőn való tartózkodás, játék a szülők érkezéséig, a távozásig.

Heti terv

 Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Minden nap: mese, vers, ének és zene

Testnevelés 

Ének-zene, tánc

 Vizuális nevelés

Környezet megismerése

Matematika

Nagymozgások fejlesztése Hallás fejlesztése Változatos anyagok és technikák alkalmazásával: Önmaguk és a világ megismertetése változatos tevékenységeken keresztül Gondolkodási képességek fejlesztése
Egyensúlyérzék fejlesztése  Ritmusérzék fejlesztése
  • finommotoros képességek fejlesztése
  • koordinációs képességek fejlesztése

Témák:

  • testünk
  • család
  • természet
  • közlekedés
  • a gyermek viszonya a közvetlen környezetéhez (pl.: viselkedési szabályok megismerése és alkalmazása)
Ismerkedés a matematikai fogalmakkal (pl.: több-kevesebb)
Koordinációs képességek fejlesztése Zenehallgatás: a zenei ízlés alakítása különbféle zenei stílusok megismertetésével Számlálás
Figyelem, koncentráció fejlesztése
Hangszeres zenélés (ritmushangszerek)
Becslés, viszonyítás
Mennyiségi, alaki, nagyságbeli, térbeli viszonyok felfedezése, megismerése