+36 30 347 5079 info@hegyinapkozi.hu

Programok

Manótorna

Zenebölcsi

Manótorna

A Manótorna keretében a 1-4 éves gyermekek testi- és mozgásfejlesztése útján elősegítjük egészséges személyiségfejlődésüket.

Fejlődik természetes mozgásuk: a nagymozgások, járás, futás, támasz, ugrás stb. Megismerik a gimnasztika alapjait játékos dalok, versikék és mondókák segítségével.

A mozgás pozitív hatással van a testi képességük, a testi erejük, gyorsaságuk és állóképességük fejlődésére. Az örömmel végzett gyakorlatok és játékok elősegítik helyes testtartásuk, szép mozgásuk kialakulását.

A Manótorna a mozgáskultúra fejlesztése mellett segíti a térben és időben való tájékozódást, koordinációt, a helyzetfelismerést, a döntést, valamint fejleszti az alkalmazkodás képességét is. Személyiségtulajdonságaik alakulnak és erősödnek: bátorság, fegyelmezettség, kitartás, egymás segítése, együttműködés, stb.

A Manótorna foglalkozásai mindig témához kötöttek (pl.: évszakok, ünnepek, színek, állatok, stb.), így a mozgás megszerettetésével párhuzamosan – játékos formában – komplex programon vesznek részt, melyen előtérben a játékos testnevelés, a torna áll.

Zenebölcsi

A ZENEBÖLCSI varázslata, a képzelet és a mese világába repíti a gyermekeket.

Ebben a bűvöletben szinte észrevétlenül fejlődnek képességei, mind saját személyét, mind a csoport egészét tekintve.

A gyermekek egyéni adottságaiktól, fejlődési sajátosságaiktól függően sokoldalúan fejlődnek. Sokoldalú fejlődésüket sokféle tevékenység segíti elő. Ilyen tevékenység a zenei nevelés. Ez egy komplex, összetett “módszer” a fejlesztésre. Minél kisebb a gyermek, annál inkább hatékonyabb, hiszen az érzelmeken keresztül hat, s minél kisebb a gyermek, annál inkább az érzelmei irányítják.

A zenei nevelés komplexitása abban tükröződik, hogy hat:

  • az érzelmeire,
  • az értelmére, gondolkodására,
  • az emlékezetére,
  • a képzeletére,
  • a figyelmére, a türelmére,
  • a feladat- és szabálytudatára,
  • a beszédfejlődésére,
  • a társas kapcsolataira,
  • a testi fejlődésére, koordinált mozgására,
  • a ritmusérzékére, hallására.

Az említett képességek megfelelő szintű fejlettsége szükséges az iskolaérettséghez, és a gyermek mindennapjainak teljességéhez.

Minden dal egy sajátos mesevilág, melyben a gyermek a mese főszereplője is lehet, de mindenképpen hozzájárul a történet alakulásához. Ebben a csodálatos világban elérhető mindezen képességek észrevétlen fejlődése, hiszen önként és vidáman vesznek részt a zenebölcsis foglalkozásokon.

A “zenevilág varázslója”: Hegedűsné Duics Diána /óvónő, zenebölcsi vezető/